Програми та факультативи


Перелік  факультативів, курсів за вибором, яким було надано гриф МОН:

- Сидоренко Н.О. "Програма корекційно-розвивальних занять "Психологічні перлинки для кожної дитинки"

- Сидоренко Н.О., Кльоц Л.А. "Програма корекційно-розвивальних занять "Лісова абетка"

- Євстаф'єва І.Г. "Програма "Основи самовизначення особистості"

- Романовська Д.Д., Бобик С.М. "Програма факультативного курсу "Мандруючи до зрілості" для учнів 8-9 класів ЗЗСО"

- Романовська Д.Д., Зузак О.В. "Програма факультативного курсу "Основи психології та педагогіки" для учнів 10-11 класів ЗЗСО"

- Мельникова О.Л. "Програма з розвитку моральної свідомості молодших школярів "Скринька чеснот"

- Романовська Д.Д. "Програма факультативного курсу "Основи психологічної культури особистості" Збірник програм з викладання факультативних курсів, курсів за вибором таспецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. / за наук.ред. В.Г. Панка.:
20. Т.В. Сідляр, Н.В. Свірчкова«Настає час вибору» факультативний курс для учнів 8-11 класів 

21. В.Г. Панок, О.В. Мельник,О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: правила вибору»курс за вибором для учнів 9-х класів 

22. Л.І. Черноусова «Етика іпсихологія сімейного життя» факультативний курс для учнів 9-10 класів 

23. М.І. Божко «Психологіяособистості» спецкурс для учнів 10-х класів 

24. О.В. Мельник, О.Л. Морін,Л.А.Гуцан, І.І. Ткачук «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за виборомдля учнів 10 (11)- х класів 

25. Н.Д. Бойко «Психологіяособистісного вдосконалення» факультативний курс для учнів 10-11 класів 

26. С.В. Вареник «Життєвакомпетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів 

27. Г.В. Іванова«Конфліктологія у школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів 

28. В.М. Островська «Я і психологія»факультативний курс для учнів 10-11 класів

29. Д.Д. Романовська, О.В.Ілащук «Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11класів до олімпіади з педагогіки і психології


30. І.С. Ропацька «Психологіяділового спілкування і основи ділового етикету» факультативний курс для учнів10-11 класів 


31. Л.А. Пєтушкова, А.В.Аносова «Психологія» факультативний курс для учнів 10-11 класів 

32. Ю.М. Талаєва, Д.Д.Романовська «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів 

33. О.П. Чухілевич «Психологіянаукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 класів

34. Н.І. Андруша «Основи етикита психології сімейного життя» факультативний курс для учнів 11-х класів 

35. М.І. Божко «Особистість таміжособистісні відносини» спецкурс для учнів 11-х класів

36. Л.М. Журомська спецкурс дляучнів 11-х класів «Я і моя професія»

37. А.М. Вієвський,  К.І. Лепеха,  Н.В. Лунченко,  Ю.А. Луценко,  В.Д. Острова,  В.Г. Панок,  Н.В. Сосновенко «Відверта розмова»факультативний курс для учнів 7-8 класів

Немає коментарів:

Дописати коментар