16 вересня 2021 р.

Методичний посібник для використання в роботі

 Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи надав можливість працівникам психологічної служби  безкоштовно завантажити методичну літературу для використання в роботі, зокрема методичний посібник "Алгоритми діяльності працівників психологічної служби"
У виданні висвітлено науково-методичні засади розробки алгоритмів діяльності
працівників психологічної служби. Представлені алгоритми можуть бути застосовані
практичними психологами в процесі професійної діяльності. Впровадження алгоритмів в діяльність працівників психологічної служби сприятиме стандартизації процесу
надання допомоги учасникам освітнього процесу, зменшать ймовірність похибок чи
помилок і можуть бути основою для створення протоколів.